zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż wykazany

Biała lista podatników VAT a zapłata na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście

Przypomnijmy, że od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy mają obowiązek sprawdzania, czy przelew wysyłany do kontrahenta jest wysyłany na rachunek zarejestrowany w Ministerstwie Finansów i wykazany na białej liście podatników VAT. Jeśli przelew został wykonany na konto niezarejestrowane, to taki wydatek nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego, jak również – w przypadku płatności przekraczających jednorazowo kwotę 15 000 zł spowoduje solidarną odpowiedzialność finansową nabywcy i sprzedawcy do kwoty podatku VAT.

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek poinformowania właściwego urzędu skarbowego o posiadanych wszystkich rachunkach bankowych lub o ich aktualizacji. Numery tych kont udostępnione są w internetowym wykazie, więc każdy przedsiębiorca może łatwo i bezpłatnie sprawdzić, czy figuruje tam rachunek jego kontrahenta.

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęło funkcjonować zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż wykazany w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie takie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zapłaty do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Takie zawiadomienie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w PIT, CIT i VAT oraz pozwoli na zaliczenie zapłaconego zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów, a także uwolni od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usług związanych z tą transakcją.

Jako wiodące biuro rachunkowe w Poznaniu pomagamy w przygotowaniu zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż w wykazany w Wykazie podatników VAT, jak również w wielu innych usługach księgowych, w tym m.in.:

Zapraszamy do współpracy!

Scroll to top