indywidualny numer mikrorachunku podatkowego

Indywidualny numer mikrorachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 roku każda osoba płacąca podatki musi posiadać swój mikrorachunek podatkowy. Na ten indywidualny numer mikrorachunku podatkowego, który będzie w swej treści zawierał numer PESEL (w przypadku podatnika – osoba prywatna) lub numer NIP (w przypadku płatnika – osoba prowadząca działalność gospodarczą) będą trafiały wpłaty z podatku PIT, CIT lub VAT, a w przyszłości też inne podatki.

Na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl można samodzielnie wygenerować własny mikrorachunek podatkowy. Jeśli pojawi się problem przy generowaniu tego rachunku podatkowego to pracownicy Biura Rachunkowego AK-PLUS w ramach zawartej umowy o prowadzenie księgowości lub kadr, nieodpłatnie udzielają obszernych wyjaśnień lub pomagają wygenerować taki mikrorachunek.

Scroll to top