Obsługa Kadrowo-płacowa w Poznaniu

Obsługujemy kadry - kompleksowo!

AK-PLUS - obsługa kadrowo płacowa Poznań

Kadry i płace w Twojej firmie

Obsługa kadrowo-płacowa (outsourcing kadrowo-płacowy) to kolejna specjalizacja naszego poznańskiego biura rachunkowego AK- PLUS. Długoletnie doświadczenie, a także bardzo dobra znajomość Kodeksu Pracy, ustawy o ubezpieczeniach i świadczeniach ZUS, oraz innych potrzebnych przepisów prawnych powoduje, że nasi specjaliści swoją pracę wykonują prawidłowo, rzetelnie i skrupulatnie dochowując przy tym ustawowych terminów.

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe dla firm z Poznania, powiatu poznańskiego i okolicy. Zapewniamy mikro, małym i średnim firmom kompleksową obsługę kadr i płac, dzięki czemu mogą z powodzeniem skupić się na zarządzaniu i rozwoju swoich przedsiębiorstw.

Anna Klupczyńska księgowa Poznań
Anna Klupczyńska

Właścicielka biura rachunkowego AK-PLUS

Outsourcing kadrowo-płacowy - zakres usługi

Co obejmuje usługa outsourcingu kadrowo-płacowego?

Zakres naszej usługi kadrowo-płacowej obejmuje pomoc przy prowadzeniu kadr oraz pomoc przy prowadzeniu płac. Nasi specjaliści systematycznie odbywają szkolenia w tym zakresie oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, co pozwana na prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz płacowej. Praca w dziale kadr jest ich pasją, dzięki czemu dokumentacja pracownicza prowadzona jest rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi kadrowe

Pełny zakres outsourcingu kadrowego obejmuje:

Prowadzenie akt osobowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • sporządzanie umów o pracę i aneksów do tych umów;
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowej pracowników do ZUS;
 • monitoring wstępnych i okresowych badań lekarskich;
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników;
 • bieżący monitoring czasu trwania umów o prace zawartych na czas określonych, obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i innych urlopów;
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników;
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • przygotowywanie i wysyłanie do ZUS deklaracji po rozwiązaniu umowy z pracownikiem;
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej wynikającej z ustalenia uprawnień emerytalnych i rentowych;
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy;
 • porady związane z bieżącą obsługą spraw kadrowych.

Prowadzenie i przygotowywanie umów cywilnych dla pozostałych pracowników

 • przygotowywanie umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS;
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników;
 • bieżący monitoring czasu trwania umów cywilnych;
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników;
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń;
 • przygotowywanie i wysyłanie do ZUS deklaracji po rozwiązaniu umowy z pracownikiem;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń na podstawie których przygotowujemy informację PIT-11, IFT-1R;
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej wynikającej z ustalenia uprawnień emerytalnych i rentowych;
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy;
 • porady związane z bieżącą obsługą spraw kadrowych.

Usługi płacowe

Kompleksowa obsługa płacowa firm z Poznania i okolicy obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnych, w oparciu o obowiązujące w przedsiębiorstwie składniki wynagrodzenia (w tym godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłki ZUS, rozliczenia należnego podatku, rozliczenia składek ZUS);
 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej;
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników; 
 • przygotowywanie przelewów potrąconych wynagrodzeń zgodnie z tytułami wykonawczymi;
 • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń na podstawie odpowiednich tytułów wykonawczych oraz ich egzekucja z wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń na podstawie których przygotowujemy informację PIT-11, IFT-1R;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla wszystkich pracowników;
 • sporządzanie i wysyłanie druków ZUS Z-3 i Z-3A;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA;
 • sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznych i rocznych oraz sprawozdań miesięcznych i rocznych do GUS;
 • przygotowywanie przelewów z tytułu PFRON;
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4 R, PIT-8AR;
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy;
 • porady związane z bieżącą obsługą spraw płacowych.

Usługi kadrowo-płacowe na najwyższym poziomie

Rekomendacje

Dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu odciążyć osoby zarządzające firmą od czynności kadrowo-płacowych. Nieskromnie przyznamy, że udaje się nam to znakomicie. Najlepszym tego dowodem jest stale poszerzające się grono mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które powierzają nam kompleksową obsługę kadrowo-płacową. To dla nas powód do dumy i jednocześnie motywator do dalszego działania na rzecz naszych klientów! 

Pakiet korzyści z Outsourcingu kadrowo-płacowego w Poznaniu

Zbuduj firmę na solidnych filarach!

„Firma to ludzie, nie tylko liderzy” – trudno się z tą tezą nie zgodzić. Właściwe zaopiekowanie się pracownikiem i rzetelna informacja zwrotna dla pracodawcy na temat potrzeb i oczekiwań w kontekście kadr i płac to jeden z elementów mających niebagatelnych wpływ na rozwój firmy i sukces w biznesie. Świadcząc kompleksowe usługi kadrowo-płacowe dokładamy wszelkich starań, aby efekt naszych działań przekładał się na większą efektywność i zaangażowanie pracowników firmy. Dotrzymujemy wiążących terminów, wychodzimy z inicjatywą. To my jesteśmy dla naszych klientów, a nie klienci dla nas.

Rzetelność i skrupulatność

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej firm z Poznania.

Atrakcyjna cena

Cennik obsługi kadrowo-płacowej jest ściśle dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Reprezentacja firmy

Kiedy zajdzie taka konieczność, będziemy reprezentować Twoją firmę przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Inspekcją Pracy i PFRON.

Pełna dyskrecja

Zachowujemy dyskrecję oraz profesjonalizm na każdym etapie współpracy.

Stały kontakt

Właściwy komunikacja to podstawa. Współpracując z nami otrzymasz bezpośredni kontakt do Twojego indywidualnego kadrowego

Gwarancja bezpieczeństwa

Jesteśmy objęci ubezpieczeniem OC w PZU. To jeden z gwarantów bezpiecznej współpracy z nami, na każdym jej etapie.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi kadrowo-płacowej

6 najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

Co to jest obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa to usługa, która obejmuje swoim zakresem wszystkie czynności związane z szeroko pojętymi kadrami i płacami. Zwykle świadczona jest przez zewnętrzne biura rachunkowe lub własnego księgowego i pracownika działu kadr.

Ile kosztuje outsourcing kadr i płac?

Koszt outsourcingu kadrowo-płacowego jest uzależniony m.in. od:
 • liczby i formy zatrudnienia pracowników;
 • gałęzi gospodarki w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo;
 • zakresu zapotrzebowania na dane usługi kadrowo-płacowe.
W związku z tym cennik obsługi kadrowo-płacowej jest ustalany każdorazowo w sposób indywidualny, dopasowany do potrzeb i oczekiwań danego przedsiębiorstwa.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2023 roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku z tytułu:
a) od 01.01.2023 do 30.06.2023 r.:
 • umowy o pracę wynosi 3490,00 zł brutto;
 • umowy zlecenie wynosi 22,80 zł brutto.
b) od 01.07.2023 do 31.12.2023 r.:
 • umowy o pracę wynosi 3600,00 zł brutto;
 • umowy zlecenie wynosi 23,50 zł brutto.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2022 roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku z tytułu:
 • umowy o pracę wynosi 3 010,00 zł brutto;
 • umowy zlecenie wynosi 19,70 zł brutto.
 • Czy można samodzielnie prowadzić dział kadr i płac?

  Oczywiście. W przypadku mikroprzedsiębiorstw samodzielne prowadzenie kadr i płac jest dość powszechnym zjawiskiem. W sytuacji kiedy firma zatrudnia więcej niż jednego pracownika, zwykle decyduje się na outsourcing kadrowo-płacowy świadczony przez wyspecjalizowane biuro rachunkowe.

  Które biuro rachunkowe obsłuje kadry i płace?

  Spora liczba biur rachunkowych oferuje usługę outsourcingu kadrowo-płacowego. W Poznaniu specjalizuje się w tym AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska, a precyzyjniej Anna Klupczyńska - założycielka biura i licencjonowana księgowa z Poznania.