Pełna księgowość w Poznaniu

Rozliczamy księgi rachunkowe - zawodowo!

AK-PLUS - pełna księgowość Poznań

Pełna księgowość dla Twojej firmy!

Biuro rachunkowe AK-PLUS zapewnia Państwu rzetelne i systematyczne prowadzenie pełnej księgowości (w tym także księgowości Prostej Spółki Akcyjnej). Działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa finansowego i podatkowego oraz zgodnie z zasadami i normami rachunkowości.

Ponieważ księgowość jest ogromną pasją naszych księgowych, możesz mieć pewność, że decydując się na współpracę z AK-PLUS zyskasz zarówno wartościowego partnera w prowadzeniu firmy, ale także bezcenny czas, który jest niezbędny do rozwoju działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Anna Klupczyńska księgowa Poznań
Anna Klupczyńska

Właścicielka biura rachunkowego AK-PLUS

Pełna księgowość - zakres usługi

Co obejmuje usługa pełnej księgowości?

Usługa pełnej księgowości (prowadzenia ksiąg handlowych) obejmuje następujące czynności:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Na ewidencje te składają się:
  • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • na podstawie rejestrów VAT są przygotowane deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, VAT-EU i JPK. Na podstawie zapisów księgowych naliczana jest zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • ustalamy roczny plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe na podstawie faktur oraz export i import na podstawie dokumentów celnych,
 • dla dokumentów wewnątrzwspólnotowych prowadzimy właściwe rejestry VAT, na podstawie których przygotowujemy dokumenty VAT-UE,
 • prowadzimy rozrachunki dla transakcji z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • zamknięcia kont w miesiącu połączone jest z naliczeniem zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,
 • zamkniecie roku połączone jest z przygotowaniem sprawozdania finansowego, które obejmuje:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową,
  • deklarację PIT lub CIT.
 • przygotowujemy sprawozdania do GUS
 • fachowe doradztwo księgowe w zakresie ksiąg handlowych.

Pełna księgowość - cennik usług

Zapytaj o cennik pełnej księgowości

Pełna księgowość to jedna z naszych głównych specjalizacji. Prowadzimy księgi rachunkowe poznańskim przedsiębiorstwom od przeszło 20 lat. Zaufało nam kilkadziesiąt firm. Dołącz do nich!

Pełna księgowość to pełna odpowiedzialność za księgi rachunkowe

Rekomendacje

Rzetelnie i solidnie prowadzimy pełną księgowość, w związku z tym bierzemy pełną odpowiedzialność za księgi rachunkowe. Między innymi dlatego grono zadowolonych klientów stale poszerza się, a my możemy robić to, co lubimy najbardziej, czyli prowadzić pełną księgowość i śledzić na bieżąco wszystkie zmiany w przepisach prawnych. Poniżej prezentujemy wybrane rekomendacje naszego biura rachunkowego, jednocześnie zachęcając do kontaktu.

Pakiet korzyści z prowadzenia pełnej księgowości w Poznaniu

Wybierz nas i zyskaj!

Dla części przedsiębiorców prowadzenie pełnej księgowości to przykry i czasochłonny obowiązek wynikający z zapisów ustawy o rachunkowości. Ta na dodatek często ulega zmianie. Jednym z dobrych rozwiązań jest powierzenie obsługi księgowej w zakresie ksiąg handlowych zaufanym specjalistom. To pozwala nie tylko ograniczyć koszty i czas, ale również daje pewność, że spółka z o.o. jest dobrze prowadzona pod kątem księgowym i nie naraża się na przykre konsekwencje kontroli z Urzędu Skarbowego. 

Rzetelność i skrupulatność

Posiadamy staż ponad 20 lat w rozliczaniu ksiąg handlowych.

Atrakcyjna cena

Cena za usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych jest dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Reprezentacja firmy

Kiedy zajdzie taka konieczność, będziemy reprezentować Twoją firmę przed Urzędem Skarbowym.

Certyfikowana księgowa

Nasza certyfikowana księgowa zadba o finanse Twojej firmy, dzięki czemu będziesz mógł prowadzić swój biznes znacznie efektywniej!

Stały kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Udostępnimy bezpośredni kontakt do Twojego indywidualnego księgowego.

Gwarancja bezpieczeństwa

Posiadamy wykupione ubezpieczenie OC obowiązkowe i dobrowolne w PZU. To jeden z gwarantów bezpiecznej realizacji usługi pełnej księgowości.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące pełnej księgowości

9 najczęściej zadawanych pytań

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość (czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych) jest to metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów na potrzeby rozliczania podatku dochodowego wobec Urzędu Skarbowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Z tej metody rejestrowania przychodów i kosztów mogą korzystać lub są zobowiązane korzystać zarówno:
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;
 • spółki jawne osób fizycznych;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki kapitałowe (spółki akcyjne, proste spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - jakie konsekwencje?

Ustawa o rachunkowości przewiduje za nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg handlowych karę pozbawienia wolności do 2 lat, grzywnę lub obie kary łącznie (art. 77 Ustawy o rachunkowości). To nie jedyna ustawa, która wyznacza sankcje karne, gdyż Kodeks karno-skarbowy za nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przewiduje karę grzywny do 240 stawek dziennych. W 2019 roku stawka dzienna wynosiła od 75 zł do 30 000 zł.

Od kiedy pełna księgowość to obowiązek?

Obowiązek ewidencjonowania przychodów i kosztów w formie ksiąg handlowych (pełnej księgowości) mają wszystkie firmy, które:
 • wybrały formę prawną w postaci spółki z o.o., spółki akcyjnej lub spółki komandytowej;
 • przekroczyły limit przychodów 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym/obrotowym, a należą do nich:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie
  • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • od 1 marca 2021 roku prowadzą działalność w formie prostej spółki akcyjnej (PSA).
 • Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
  • dzienniki;
  • księga główna - konta syntetyczne;
  • księgi pomocnicze - konta analityczne;
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

  Sprawozdanie finansowe przy pełnej księgowości - czy obowiązkowe?

  Tak, sprawozdanie finansowe sporządzają wszystkie jednostki prowadzące księgi handlowe. Sprawozdanie przygotowuje się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o których jest mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów.

  Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

  W skład sprawozdania finansowego przygotowanego dla jednostki mikro lub małej wchodzi:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje dodatkowe.

  Czy można samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe?

  Tak, można samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość). Trzeba jednak zakupić licencjonowany program do prowadzenia takiej księgowości, którego obsługa nie jest łatwa. Dodatkowo sam program nie jest tani. W związku z tym lepiej jest to zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu, a samemu skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej.

  Jaki jest limit pełnej księgowości w 2020 roku?

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 roku wynosi 8 746 800 zł (2 000 000 euro x 4,3734 zł/euro).

  Jaki jest limit pełnej księgowości w 2021 roku?

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 roku wynosi 9 030 600 zł (2 000 000 euro x 4,5153 zł/euro).

  Które biuro rachunkowe zajmuje się rozliczaniem ksiąg rachunkowych?

  Większość biur rachunkowych świadczy usługę pełnej księgowości (tj. rozliczania ksiąg handlowych). Przykładowo w Poznaniu takim biurem jest AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska.

  Kto jest małym podatnikiem?

  Mały podatnik to podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży za 2020 rok (łącznie z kwotą należnego podatku VAT) do kwoty 2 000 000 EURO tj. 9 031 000 zł. Kwota limitu została zaokrąglona do 1 000 zł zgodnie z przepisami (do obliczenia limitów został zastosowany średni kurs NBP z dnia 1 października 2020 roku, który wynosi 4,5153 zł/ euro).

  Jakie są przywileje małego podatnika?

  • Środki trwałe można amortyzować jednorazowo do kwoty 50 000 EURO (z pewnymi wyjątkami). W 2021 roku kwota ta wyniesie 226 000 zł. Kwota limitu została zaokrąglona do 1 000 zł zgodnie z przepisami.
  • Zaliczki na podatek dochodowy można wpłacać kwartalnie.
  • W przypadku CIT dochód może być opodatkowany stawką 9%

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Poznaniu

  Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić!

  Choć specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, to nie jest to jedyna usługa którą świadczymy. Sprawdź koniecznie, w czym jeszcze możemy Ci pomóc! Jesteśmy do Twoich usług!