Rozliczanie PIT w Poznaniu

Rozliczamy PIT za 2021 - profesjonalnie!

Rozliczanie PIT za 2021 - szybko i profesjonalnie

Rozliczamy PIT roczny dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Zakończenie roku kalendarzowego wiąże się z zakończeniem roku podatkowego, a co za tym idzie z przygotowaniem i złożeniem w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT. Obowiązek ten musi zostać dopełniony w określonych terminach. Nasze biuro rachunkowe AK-PLUS przygotuje dla Państwa rozliczenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Anna Klupczyńska księgowa Poznań
Anna Klupczyńska

Właścicielka biura rachunkowego AK-PLUS

Rozliczanie PIT - zakres usługi

Co obejmuje usługa rozliczania PIT?

Świadczymy rozliczanie PIT dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Swoje usługi świadczymy przygotowując:

PIT-28 za 2021 rok

Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu w roku podatkowym przeznaczone jest między innymi dla podatników którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają swój przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w formie ryczałtu.

Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. PIT-28 za 2021 rok należy zatem rozliczyć do końca lutego 2022.

PIT-36 za 2021 rok

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przeznaczone jest między innymi dla podatników którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a swój przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczają na zasadach ogólnych.

Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku – do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z tym PIT-36 za 2021 rok należy złożyć do końca kwietnia 2022.

Zeznanie to można składać wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z, SSE-R, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZ, certyfikat rezydencji, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. Wszystkie z nich uzupełniamy dla Państwa w ramach usługi rozliczania PIT.

PIT-37 za 2021 rok

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodów, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

  • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów),
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie są obowiązani doliczać do swoich uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci,
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
  • nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Termin złożenia deklaracji PIT-37 i zapłaty podatku – do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem PIT-37 za 2021 rok należy rozliczyć najpóźniej do końca kwietnia 2022.

Zeznanie PIT-37 można składać wraz z następującymi załącznikami: PIT/D, PIT/O, PIT-2K, certyfikat rezydencji.

PIT-38 za 2021 rok

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

  • uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,
  • uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Termin złożenia deklaracji PIT-38 i zapłaty podatku – do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. PIT-38 za 2021 rok należy zatem rozliczyć do końca kwietnia 2022.

Zeznanie to składa się wraz z załącznikiem PIT/ZG.

PIT-39 za 2021 rok

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późniejszymi zmianami).

Termin złożenia deklaracji PIT-39 i zapłaty podatku – do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z tym PIT-39 za 2021 rok należy rozliczyć do końca kwietnia 2022.

Zeznanie to składa się wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Rozliczanie PIT warto powierzyć specjalistom

Rekomendacje

Jesteśmy znani z tego, że nie boimy się wyzwań. Rozliczamy zarówno proste PIT, jak i te bardzo skomplikowane. Dzięki temu stale poszerza się grono naszych zadowolonych Klientów. Co więcej, gros naszych Klientów to osoby z polecenia. To najlepsza z możliwych rekomendacji. 

Pakiet korzyści z rozliczania PIT w Poznaniu

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać!

Rozliczanie PIT to obowiązek dotyczący wszystkich, zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb, świadczymy usługę rozliczania rocznego podatku dochodowego PIT na podstawie dostarczonych dokumentów. Wypełniamy odpowiednią deklarację wraz z załącznikami i składamy do właściwego Urzędu Skarbowego. 

Rzetelność i skrupulatność

Posiadamy staż ponad 20 lat w rozliczaniu PIT osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Atrakcyjna cena

Cena za usługi rozliczania PIT jest dopasowana do Twoich potrzeb i nakładu naszej pracy.

Uwzględniamy ulgi podatkowe

Jesteśmy na bieżąco z taryfami ulgowymi oraz możliwościami odliczeń. Uwzględniamy je w rozliczeniach PIT.

Certyfikowana księgowa

Rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT świadczone są przez certyfikowaną księgową, gwarantując najwyższą jakość usługi.

Stały kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Udostępnimy bezpośredni kontakt do Twojego indywidualnego księgowego.

Gwarancja bezpieczeństwa

Posiadamy wykupione ubezpieczenie OC obowiązkowe i dobrowolne w PZU. To jeden z gwarantów bezpiecznej realizacji usługi rozliczania PIT.